Makkum wil graag eilandjes voor de kust

Verschillende verenigingen in Makkum pleiten voor eilandjes voor de kust. Er worden op dit moment verschillende plannen gemaakt voor het meer, dit moet ervoor gaan zorgen dat de watersport er meer mogelijkheden krijgt en meer mensen daarvan kunnen komen genieten. Het gaat de verenigingen om de IJsselmeerkust van Makkum tot Workum. Er moeten daar drie eilanden gaan komen. De naam voor het plan is ook al vastgesteld, het gaat om de Makkumer Lagune. Deze gelden ter ondersteuning van de andere plannen die er op dit moment gemaakt worden.

Verhoging van het waterpeil

Het is volgens de verschillende verenigingen onder andere van belang om een windmolenpark en een vismigratierivier aan te leggen. Dit laatste moet gebeuren in de Afsluitdijk, die nu voorkomt dat vissen aan de beide kanten van de dijk kunnen komen. Wat dat betreft is Roger Horn verheugd om te zien dat er plannen liggen om de watersport te verbeteren, die er direct voor zorgen dat ook de natuur er op vooruit zal gaan. Door de verschillende elementen in de plannen op te nemen hopen de verenigingen in Makkum ervoor te zorgen dat er een breed draagvlak komt voor de plannen.

Roger Horn blij met meer mogelijkheden watersport

Roger Horn geldt vooral als liefhebber van de watersport en ziet de eilandjes dan ook graag verschijnen. Het waterpeil kan dan wat hoger komen te liggen, zonder dat er bij storm schade aan de dijken zal ontstaan. Op de eilandjes worden er maatregelen getroffen om de golfslag te verminderen, zodat ook kleine bootjes er gemakkelijker het water op kunnen. Bovendien zullen de eilandjes ervoor zorgen dat het windmolenpark op het IJsselmeer minder op zal vallen. Wat dat betreft lijkt er uitsluitend sprake van voordelen, al is het nog niet duidelijk of de eilandjes er ook daadwerkelijk zullen komen.